Arboretum Vrahovice

Obrázek k článkuNaším největším projektem bylo budování Arboreta Vrahovice, které probíhalo mezi léty 2010–2015. Delší dobu jsme si uvědomovali, že ve Vrahovicích není dostatek zeleně a je zde špatná kvalita ovzduší. A tak nás napadlo, že bychom s tím měli něco udělat. Rozhodli jsme se, že vytvoříme okrasný a vzdělávací park, který bude místním přinášet trochu klidu a do budoucna se může stát i turistickou atrakcí. Od slavnostního otevření v roce 2015 arboretum stále udržujeme a vylepšujeme.

Kniha

Obrázek k článkuVydali jsme knihu Vrahovice v moderní době, kterou napsal náš člen Martin Hájek. Kniha zachycuje dějiny obce mezi léty 1885 a 1973 a je odborným zpracováním moderních dějin obce postaveným na mnohaletém studiu archivních pramenů. Publikace se zaměřuje především na dějiny správy, ale ukazuje i sociální vývoj a věnuje se třeba i spolkům. Do budoucna plánujeme vydat další publikaci, která by byla postavena spíše na obrazovém materiálu z našich sbírek.

Pohlednice

Obrázek k článkuVydání pohlednice bylo úplně prvním cílem našeho spolku. Chtěli jsme jí zviditelnit Vrahovice a poukázat při tom na její krásy. Tehdy poslední pohlednice byla vydána přibližně před 40 lety, v době kdy byly Vrahovice ještě samostatnou obcí. Pohlednici se nám podařilo vydat v roce 2005. V roce 2023, kde jsme slavili 20 let našeho spolku, jsme vydali další aktuální pohlednici.

Vlastivědné procházky

Obrázek k článkuUspořádali jsme tři vlastivědné procházky, při kterých jsme ukazovali lidem zajímavá místa spjatá s minulostí. Účastníci se při nich mohli seznámit s tím, jak vypadaly Vrahovice v dřívějších dobách. Tyto procházky byly velmi oblíbené, a proto jsme je několikrát opakovali a plánujeme je zopakovat i v budoucnu.

Sběratelská a vlastivědná činnost

Podařilo se nám sesbírat největší sbírku obrazového materiálu k dějinám Vrahovic. Náš spolek vlastní několik stovek fotografií a pohlednic mapující proměny naší obce od přelomu 19. a 20. stol do současnosti. Tuto sbírku jsme s velkým úspěchem prezentovali veřejnosti na několika výstavách.

Výstavy

Uspořádali jsme několik výstav, které byly zaměřeny především na minulost Vrahovic. Kromě historických fotografií a pohlednic jsme zde prezentovali i naši činnost se zvláštním zaměřením na Arboretum Vrahovice. Nejzajímavější fotky jsme promítali na plátno a komentovali. Největší atrakcí byl papírový model železniční zastávky, který vytvořil Jiří Velocha.

Nové názvy ulic

Náš spolek inicioval pojmenování nově vznikajících vrahovických ulic po významných rodácích a osobnostech spjatých s Vrahovicemi. Vedení města s našimi návrhy souhlasilo. Nové ulice tak nesou jména hráče na lesní rok Zdeňka Tylšara, jazykovědce Františka Kopečného a starosty Josefa Stříže.

Památné stromy

Náš spolek inicioval prohlášení dvou stromů ve Vrahovicích za památné, čímž získaly větší ochranu. Jedná se o Střížovu lípu a Lípu u Sarkandera.

Kontakt

Spolek za staré Vrahovice

V. Nováka 15

798 11 Vrahovice

zobrazit na mapě


❭ tel.: +420 792 777 339

❭ IČ: 266 40 210

❭ Číslo účtu: 1028055729/5500

❭ e-mail: info@szsv.cz


Napište nám
Přispějte nám