Současnost

Obrázek k článkuCo říct o současných Vrahovicích? Nacházejí se severozápadně od Prostějova, jsou spíše obytnou zónou, ve které žije okolo 3400 obyvatel. Nachází se zde škola, kostel, několik hostinců a kromě našeho nás zde působí i hasiči, sokoli, rybáři a další spolky.
Z Vrahovic pocházela celá řada významných osobností, z nichž bychom mohli zmínit především bratry Tylšary, světoznámé hráče na lesní roh, fotbalistu Rostislava Václavíčka nebo stavitele Josefa Nedělníka, spoluzakladatele významné prostějovské stavební firmy Konečný & Nedělník.

Historie

Obrázek k článkuPrvní zmínka o Vrahovicích pochází z roku 1337. V 15. století byly k obci připojeny Trpínky. Roku 1586 v obci vypukl velký požár, při kterém vyhořel kostel, fara a několik stavení. Během třicetileté války byla téměř celá vesnice zničena.
Mezi léty 1743–47 byla postavena dnešní fara, mezi léty 1831–37 současný kostel. V roce 1848 byl v obci poprvé zvolen starosta (stal se jím Jan Frébort). V letech 1883–84 byla postavena budovy školy.
Obec se nejvíce rozvíjela v době první republiky za starostování Josefa Stříže. Již tehdy většina obyvatel nepracovala v zemědělství, ale byla zaměstnána v prostějovských průmyslových podnicích. V této době byla postavena např. radnice nebo mosty přes Romži a Hloučelu.
Po druhé světové válce byl ve Vrahovicích umístěn internační tábor pro Němce z okresu Prostějov, kteří měli být odsunuti. V roce 1946 byla otevřena železniční zastávka (naše současné sídlo). Po válce byl vykonáván velký tlak na připojení Vrahovic k Prostějovu. K tomu nakonec došlo roce 1950, ale po 4 letech se znovu osamostatnily. 1973 byly znovu připojeny a součástí Prostějova jsou dodnes.
V 80. letech byla postavena druhá školní budova a Dům služeb.

Publikace a materiály

Československý sborník a almanach. Politický okres Prostějov. Olomouc 1932, s. 79–82.
HÁJEK, Martin: Vrahovice v moderní době. Dějiny obce v letech 1885–1973. Vrahovice 2019.
JANOUŠEK, Vojtěch: Vlastivěda moravská. Prostějovský okres. Brno 1938, s. 251–260.
KAVIČKA, Karel A.: Farní kostel sv. Bartoloměje v Prostějově-Vrahovicích. Brno 2015.
ODLOŽIL, Pavel – ODLOŽILOVÁ, Milena: Vrahovice. Přírodní poměry, historie a současnost. Vrahovice 1993.
Prostějov. Dějiny města I. Prostějov 2000, s. 259–266.
VYSLOUŽILOVÁ, Martina: Dějiny obce Vrahovice. Magisterská práce, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Olomouc 1997.

Kontakt

Spolek za staré Vrahovice

V. Nováka 15

798 11 Vrahovice

zobrazit na mapě


❭ tel.: +420 792 777 339

❭ IČ: 266 40 210

❭ Číslo účtu: 1028055729/5500

❭ e-mail: info@szsv.cz


Napište nám
Přispějte nám